Проект „С България в сърцето- етнотерапия за хора с ментални увреждания“

С България в сърцето

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения стартира изпълнението на Проект „С България в сърцето- етнотерапия за хора с ментални увреждания“. Реализирането на проектните дейности ще създадат  възможности за потребителите към социалните услуги към Сдружението да се запознаят със своите етнически корени и културно-историческото наследство на Родопския регион и гр. Плиска .

 С този проект също така искаме да насочим общественото внимание към активното социално включване,  процес, който насърчава равнопоставеността и участието на всички групи в обществото, включително и хората с ментални увреждания. Този процес не само осигурява достъп до ресурси и услуги, но и насърчава самоувереността и самоидентификацията на хората. Запознаването с културното наследство на родината е важен елемент от активното социално включване, тъй като това предоставя възможност за изразяване на личността и идентичността чрез връзката със собствената култура, традиции и история. За хората с ментални увреждания, които може да изпитват предизвикателства във взаимодействието с околната среда, познаването и включването в културното наследство на техните корени може да бъде особено ценно. Това им помага да се почувстват по-свързани със своята общност, да укрепят своето самочувствие и да изградят по-положителна самоидентичност и етническа принадлежност.

   Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Агенция за хората с увреждания по програма „Рехабилитация и интеграция “

Сподели за нас

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *