Проект „SaHaSo – Safe and Happy in Society”

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения започна работата по двугодишен проект, озаглавен „SaHaSo – Safe and Happy in Society”/”Защитени и щастливи в обществото”. Проектът е финансиран по програма Еразъм + и в него нашето сдружение си партнира с белгийските организации U Thrive Europe и Les Jardins du 8ème Jour.

Обединихме се около идеята за важността на предоставянето на подходящо обучение относно взаимоотношенията и сексуалността на младите хора с интелектуални затруднения за запазване на тяхното здраве, за тяхната безопасност, за тяхното пълноценно общуване с околните, с възможно най-малък риск за тяхната сигурност.

През последните 3 месеца обменихме опит с нашите партньори по време на двудневна среща в Брюксел и в рамките на редица онлайн семинари, свързани с работата на всяка от организациите, с прилагането на специфични арт методи в работата с млади хора с интелектуални затруднения, както и относно организирането и предоставянето на обучение относно взаимоотношенията и сексуалността за младежи с интелектуални затруднения.

Също така активно работихме и по разработването на програмата за едногодишното обучение за младежи с интелектуални затруднения относно взаимоотношенията и сексуалността, което предстои да започне през втората половина на месец октомври. Освен традиционните обучителни методи като презентации, дискусии, решаване на казуси, на участниците ще бъдат предложени арт техники от сферата на импровизационния театър, траш арт и изготвянето на музикални видеа.

Вълнуваме се да приемем предизвикателството да работим съвместно с млади хора с интелектуални затруднения от България и Белгия по специфичната тема за взаимоотношенията и сексуалността, използвайки средствата на изкуството, които да им дадат възможност да изразят себе си, своите желания и позиции така, че да бъдат чути и приемани в обществото.

#erasmusplusproject #ErasmusPlus #inclusion #Tolerance #EuropeanUnion #europeanunion #youth #EYY2022 #eyy2022 #EuropeanYearOfYouth #europeanyearofyouth #uthrive #dcriviera #8mejour #digitaltransformation #activecitizens #socialentrepreneurship #disabilities #integration

Сподели за нас

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *