СТАТИИ И СТАНОВИЩА

сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ОТНОСНО ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА, ЕМОЦИОНАЛНИЯ ЖИВОТ И СЕКСУАЛНОСТТА

Станка Момчева¹, Татяна Левчева²
¹ Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Варна, България
² U Thrive Europe, Брюксел, Белгия

30 ГОДИНИ
МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ