Месец: януари 2024

19.03.2024г- Световния ден на социалната работа 2024 г.

Развълнувани сме  да разкрием темата: „Buen Vivir:,, Споделено бъдеще за трансформираща промяна,,.Темата подчертава необходимостта социалните работници да приемат иновативни подходи, ръководени от общността, които се основават на местната мъдрост и хармонично съжителство с природата. Докато се справяме с многостранните предизвикателства на днешния свят, от жестоки конфликти до екологични кризи, принципът на „Buen Vivir“ насочва социалните …

19.03.2024г- Световния ден на социалната работа 2024 г. Read More »

Сподели за нас

„Обучението трябва да бъде процесът, който помага на всеки да намери своята уникалност“-Л. Бускалия

Стартирахме Новата година с реализиране на желанията за кариерно развитие и успех на работното място, постигане на удовлетвореност, придобиване на нови знания и умения с провеждане на креативно обучение „Европейски сертификат за грижа“за екипите на ДЦПЛУ „Ривиера“ и ЦСРИ“Чайка“. Движеща сила за постигане на ефективност на всяко обучение е готовността на обучаващите се за: промяна, …

„Обучението трябва да бъде процесът, който помага на всеки да намери своята уникалност“-Л. Бускалия Read More »

Сподели за нас