СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ДариМиМечта

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 Добре дошли в онлайн платформата на
Социално предприятие „ДариМиМечта“ 
към Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения.

Заедно да дадем възможност на младежи със специални потребности да упражняват правото си на труд, равнопоставеност и по-достоен живот!

 Благодарим Ви, че сте с нас! 

Сдружението е вписано в регистъра на социалните предприятия – клас А  под №83 от 05.04.2024г.