сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

ПРОЕКТИ

Проекти

В своята 25-годишна дейност Сдружението е осъществило повече от 45 проекта за хора с интелектуални затруднения и техните семейства. Някои от тях са:

 • Проект “Солидарност с хората със специални нужди – проучване на нуждите и изследване на местните инициативи за подкрепа” Донор: Клуб “Отворено общество” Варна  
             
 • Проект “Дневен център за социално професионално обучение на лица с умствени затруднения” , финансиран от Фондация “Дордрехт – Варна” , Холандия и Обединени Холандски фондации за Централна и Източна Европа

 • Проекти: „Дни на кариерата за хора с увреждания 2007”,Училище за здраве 2007, Програма за здравни грижи за хора с умствени затруднения, Спорт за всички”, Неформално обучение на деца и младежи с ментални увреждания за интеграция в обществото, “Провеждане на 10-дневен лагер-практикум за 65 лица с умствени увреждания от община Варна”, „Да открием ресторант”, в партньорство с Професионална гимназия по туризъм, проект „Приемаме ли различните” финансирани от община Варна

 • Проект:Работилница за трудо – терапия”, финансиран от Международна асоциация „Жени за Европа”

 • Международен проект„ ISEDE NETиновативна мрежа за социални предприятия

 • Проект”Специален съм и искам да работя”, финансиран от Обществен дарителски фонд за Варна

 • Проект”Помогни ми, аз съм различен и уникален” в партньорство със Сдружение”Семеен център Мария”, финансиран от БАЛИЗ

 • Проект ”Свободно общуване и кариерно развитие чрез активно обучение”, финансиран ОПРЧР

 • Проект ”Заедно за промяна чрез обучение”, финансиран от БАЛИЗ

 • Проект ,,Никога от правилната страна- овластяване на млади жени с интелектуални затруднения,,- финансирано от Български фонд за жените

 • Проект „Опечи си работата- предприемачески умения за млади хора с интелектуални затруднения в интргрирана среда. ” с финансовата подкрепа на Община Варна- програма ,,Младежки проекти-2018″
 • Проект ,,Социално включване-шанс за повишаване на трудовите умения на лица и интелектуални затруднения,,- финансирано от Фонд ,,Социална закрила,, /МТСП

Доклади и проучвания

 • Солидарност с хората със специални нужди, 2001г
 • Обучението на лица с умствени затруднения –реалност и предизвикателства, 2003г.

Печатни издания

 •  Наръчник за работа с деца с умствени затруднения, 2002, с   финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество” София
 • Сборник “Умения – модел за обучение на специалисти, родители и доброволци за работа с лица с умствени затруднения”, 2004, с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество” София
 • Социален пътеводител – три издания
 • Учебно помагало ”Еко-училище за родители”
 • Обучителна книжка”Четем, Пишем, Смятаме”
 • Ръководство за обучители “Сексуално обучение на лица с умствени увреждания”

 

  Направления, в които работи Сдружението

 • Постигане на независим живот и включване в общността на пълнолетни лица с увреждания, чрез използване на „новите„ социални услуги
 • Повишаване професионалната квалификация на екипа ,работещ в социалните услуги.
 • Разкриване на нови социални услуги в общността.
 • Социалното предприемачество – алтернатива на институционалните грижи

30 ГОДИНИ
МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ