сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Дневен център " Ривиера"


Дневният център ”Ривиера” предлага дневна грижа, като социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност с капацитет 35 лица с различна степен на умствени увреждания.

Център за социална интеграция и рехабилитация "Чайка"

Център за социална рехабилитация и рехабилитация ”Чайка” e социална, почасова услуга в общността, делегирана от държавата дейност с капацитет 30 лица с умствени увреждания. Предлаганите почасови услуги включват обучение без откъсване от обичайната семейна среда.

25 ГОДИНИ МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ